OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR

Kožené výrobky ZAXI, Sadová 1029, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 07605421 (dále jen "zaxi.cz"), provozovatel internetového obchodu www.zaxi.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

 

 

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1.  Kategorie osobních údajů

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

·         Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo

·         Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

·         Údaje z komunikace mezi zaxi.cz a zákazníkem

Pokud od nás odebíráte marketingové, zprávy shromažďujeme:

·         Jméno a kontaktní údaje – e-mailová adresa

 

 

1.2.  Účely zpracování osobních údajů:

·         Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:

·         Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky, mobilní aplikace či telefonicky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy, u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).

·         Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.

·         Zákaznická podpora. Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění těchto smluv.

·         Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonickynebo e-mailem, abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli Vám s dokončením Vaší objednávky, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu. Nakupujete-li u nás jako neregistrovaný zákazník, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu, který tkví v oprávněném zájmu www.zaxi.cz, jak je popsáno výše.

·         Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.

·         Marketingové nabídky. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.Pokud chcete zasílání informací odhlásit, můžete napsat odpověď na zaslaný e-mail, že si nepřeje zasílat další obchodní sdělení.

·         Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných zaxi.cz. V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností zaxi.cz, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek zaxi.cz a pro účely internetové reklamy zaxi.cz.

 

1.3.  Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

1) poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy

2) přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy

3) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat;

4) třetím stranám, např. prvním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi

5) veřejným orgánům (např. policie)


Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

 

2. Zákaznické konto a nákup bez registrace

V rámci zákaznického konta získáváte přímý přístup ke svým údajům, včetně jejich editace a můžete takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených, tak nedokončených objednávkách.

Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Zaxi.cz nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci zaxi.cz přímo způsobila.

Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznické konto, můžete v našem e-shopu rovněž nakoupit bez registrace, tj. jako neregistrovaný zákazník.

 

3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1. Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v šifrované podobě. Používáme SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. zaxi.cz nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci zaxi.cz přímo způsobila.

3.2.  Doba zpracování

·         Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

·         Recenze budou uchovávány 6 let.

 

4. Práva subjektů údajů

·         Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

·         V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.

·         Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které zaxi.cz potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

 

5. Webové stránky

5.1.  Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Soubory cookies využíváme pro:

·         Správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat.

·         Co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem.

·         Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.


- Na našem e-shopu používáme aplikaci Google Analytics a Google Search Console. 


5.2.  Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

·         Analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají.

·         Konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů, remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení, esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

 


K vytváření přehledů o interakcích návštěvníků (uživatelů) na webech svých zákazníků používá služba Google Analytics hlavně soubory cookie první strany. Uživatelé mohou soubory cookie zakázat nebo jednotlivé soubory cookie vymazat. 

5.3.  Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů.

 

5.4.  Odkazy